BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo chí cần tuyên truyền mạnh mẽ cho công tác chỉnh đốn Đảng

Cập nhật ngày: 29/03/2012 - 06:17

 

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 29.3 tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối với với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Dự hội nghị có ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo các báo Đảng, đài truyền hình địa phương trên cả nước.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Kỷ đã phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc gương mẫu tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết và đưa Nghị quyết quan trọng của Đảng vào cuộc sống, theo ông Nguyễn Thế Kỷ, việc tổ chức Hội nghị sẽ giúp các cơ quan báo chí nắm rõ nội dung Nghị quyết, có những liên hệ thực tiễn trong thực hiện công tác xây dựng Đảng trên phạm vi cả nước và ở phạm vi địa phương.

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, trong công tác xây dựng Đảng thì có cả thành tựu và có cả nhưng thiếu sót, khuyết điểm nhưng thành tựu vẫn là chủ đạo. Vì vậy, báo chí cần thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ để việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 để thực hiện công tác tuyên truyền, đưa tinh thần của Nghị quyết lan tỏa với các tầng lớp nhân dân.

Theo Chinhphu.vn