Báo chí góp phần quan trọng vào thành công của ngoại giao

Cập nhật ngày: 20/12/2011 - 11:49

Gặp gỡ báo giới nhân dịp cuối năm vào sáng 20.12 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá báo chí có vai trò rất quan trọng trong thành tựu đối ngoại năm 2011.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh nêu rõ các cơ quan báo chí đã hợp tác với Bộ Ngoại giao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó nổi bật là việc cung cấp đầy đủ thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về các hoạt động đối ngoại của Việt Nam; kịp thời thông tin cho thế giới về những thành tựu của đất nước ta trong xây dựng kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, đặc biệt làm cho các nước biết rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam với tư cách một thành viên tích cực chủ động đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí trong năm qua đã có nhiều tiến bộ, hiệu quả hơn. Tuy nhiên trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại cần được tăng cường, phải xử lý tốt hơn mối quan hệ thông tin đối ngoại và thông tin đối nội.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại năm 2012, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho hay ngành Ngoại giao sẽ tập trung cao độ cho phát triển đất nước, tiếp tục nỗ lực củng cố môi trường hoà bình, ổn định; giữ vững độc lập chủ quyền và nâng cao vị thế của Việt Nam.

Cụ thể hóa và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, trong đó ưu tiên hàng đầu của công tác là hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng củng cố ASEAN, đẩy mạnh hơn nữa vai trò là thành viên chủ động tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong các sinh hoạt quốc tế.

Ngoại giao song phương sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ các mối quan hệ sẵn có, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đồng thời công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ, biển đảo tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên của ngành ngoại giao trong những năm tới.

Công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân… sẽ được triển khai đồng bộ cùng với những hoạt động ngoại giao chính trị khác.

Với những ưu tiên trên, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tin tưởng ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác hỗ trợ của các cơ quan báo chí trên mặt trận thông tin đối ngoại nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Theo chinhphu.vn