BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo chí góp phần vào những thành tựu của năm 2010

Cập nhật ngày: 31/12/2010 - 10:18

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Họp báo

Chủ trì cuộc họp báo Chính phủ vào ngày cuối cùng của năm 2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá những thành quả về KT-XH trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn báo chí, của các nhà báo, đã tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với những chủ trương, chính sách chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.2010 cũng như Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước năm 2011 và  nội dung Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH 2011.

Ra khỏi suy giảm

Nhìn lại năm  2010 vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, Phó Thủ tướng khẳng định, đất nước đã ra khỏi suy giảm, phục hồi kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, tạo ra thế và lực mới về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, đối ngoại.

“So với mục tiêu đặt ra từ đầu năm, cơ bản các chỉ tiêu của năm 2010 đều đã đạt được những kết quả rất khả quan. Đây là điều rất đáng mừng”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cho biết, thế giới đánh giá Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hồi phục kinh tế nhanh trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới còn tăng trưởng chậm.

Năm 2010, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD (vượt mức 1.000 USD).  Liên Hợp Quốc cũng đánh giá Việt Nam là một điểm sáng trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Quyết tâm hành động, ra quân ngay từ đầu năm

Tại Hội nghị Chính phủ họp với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước năm 2011, đã có 12 Bộ trưởng trình bày những vấn đề liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ mình; 15 Chủ tịch UBND các tỉnh, thành góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng, cuộc họp thành công bởi những vấn đề lớn về phát triển KT-XH năm 2011 đã được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo với tinh thần ra quân ngay từ ngày đầu năm, tranh thủ thời cơ cũng như nhìn rõ những thách thức để hành động sớm.

Chính phủ nhận định chưa bao giờ nước ta có cơ hội lớn như bây giờ để phát triển KT-XH cũng như thực hiện những chiến lược phát triển dài hạn.

Phó Thủ tướng khẳng định, có được những thành quả về KT-XH trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn báo chí, của các nhà báo, đã tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với những chủ trương, chính sách chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Phó Thủ tướng mong muốn, trong năm 2011, báo chí sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Nhân dịp năm mới 2011, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng thành công  tới những người làm báo và các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.

(Theo chinhphu.vn)