baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo chí phải thể hiện kiến nghị của dân với Đảng

Cập nhật ngày: 20/04/2010 - 05:19

Báo chí phải là diễn đàn thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, những đóng góp, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước - Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang phát biểu  tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam sáng 20.4.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Hội phải tập hợp, đoàn kết, sát cánh cùng hội viên, giúp các nhà báo nâng cao nhận thức, phẩm chất nghiệp vụ để sáng tạo ra nhiều tác phẩm báo chí hay và hữu ích cho xã hội". 

Mô tả ảnh.

Báo chí phải là diễn đàn thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, những đóng góp, kiến nghị của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

"Báo chí cần đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta", ông Sang nói.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí góp phần tạo ra được trong toàn Đảng toàn dân, toàn quân khí thế dời non lấp biển, chớp thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo ông Sang, báo chí phải là diễn đàn thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, những đóng góp, kiến nghị của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

"Đó cũng là nơi phản ánh những sáng kiến của nhân dân tham gia vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Ông Sang cũng lưu ý thời gian tới, Hội cần khắc phục những nhược điểm, tích cực tham gia bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thông tin, báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp, để các cơ quan báo chí phát triển.

"Hội Nhà báo Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung và phương thức hoạt động, tích cực đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng và quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo", ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Ghi nhận báo chí thời gian qua đã tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... ông Trương Tấn Sang tin tưởng: "Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế, cùng với đà đi lên của đất nước, nền báo chí nước nhà sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ, hoàn thành tốt sứ mệnh là “người thư ký” của thời đại Hồ Chí Minh, thời đại độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội".

Trước đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh đã ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Hội và khẳng định: "60 năm qua, Hội luôn phấn đấu là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo, phấn đấu vì sự nghiệp báo chí các mạng vẻ vang của nước nhà, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN".

Ngày 21.4.1950, tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo VN) ra đời.

Hiện nay, Việt Nam có 706 cơ quan báo chí in, trong đó có 178 báo in, 528 tạp chí, một hãng thông tấn quốc gia, 2 đài phát thanh truyền hình quốc gia, một đài truyền hình của ngành, 63 đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố.

Hội Nhà báo hiện có hơn 17.000 hội viên.

(Theo Vietnamnet)