Bảo đảm điện phục vụ cho dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 

Cập nhật ngày: 26/04/2019 - 19:14

BTNO - Để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục và phục vụ tốt nhu cầu về điện trong ngày nghỉ lễ 30. 4 và 1.5, Công ty Điện lực Tây Ninh đã xây dựng phương án bảo đảm cấp điện cụ thể như:

Trong ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 không cắt điện, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Điện lực Tây Ninh.

Sửa chữa lưới điện trên đường 30.4, TP. Tây Ninh.

Công ty Điện lực sẽ kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ tại đơn vị; kiểm tra, xử lý những tồn tại ở trạm và lưới điện trung thế 22 (12,7) kV, cân bằng pha, điều động và tăng cường công suất trạm chống quá tải.

Các tuyến đường dây cung cấp điện ưu tiên phải được sẵn sàng cấp điện bằng những nguồn dự phòng hoặc chuyển điện từ các nguồn khác trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện, các Điện lực chuẩn bị phương án xử lý sự cố các tình huống khi đứt dây, ngã trụ, sự cố máy biến áp,… và sửa chữa điện 24/24 trong khu vực quản lý để bảo đảm cấp điện cho các ngày nghỉ lễ.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện đi lại để đảm bảo sẵn sàng xử lý nhanh khi sự cố xảy ra và chủ động tăng cường kiểm tra, giải quyết các điểm xung yếu trên lưới điện. Lập danh sách trực cơ quan và danh sách ứng trực, có dự kiến cho những trường hợp sự cố lớn phải huy động thêm nhân lực để khắc phục.

Căn cứ phương án cấp điện của Công ty Điện lực Tây Ninh, các Điện lực trực thuộc phải xây dựng phương án cấp điện cụ thể, đặc biệt các khu vực quan trọng và khu vực tổ chức các sự kiện chính trị, xã hội tại địa phương do đơn vị quản lý phải tính đến khả năng dùng máy phát dự phòng.

Trong trường hợp xảy ra sự cố kéo dài hoặc sự cố các máy cắt 22kV các trạm 110kV, điều độ viên đương ca và các trực ban vận hành đương ca xem xét chuyển nguồn để hạn chế mất điện kéo dài.

Nhi Trần