Bảo đảm đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

Cập nhật ngày: 17/01/2019 - 20:09

BTNO - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký ban hành Công văn số 715 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 ngày 28.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời lưu ý một số nội dung: thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân thăm, tặng quà Tết Nguyên đán 2018 cho gia đình chính sách ở Hoà Thành. Ảnh minh hoạ.

Bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn. Quan tâm chăm lo các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

Tổ chức thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội mừng xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (3.2.1930-3.2.2019) thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với phong tục, truyền thống văn hoá của dân tộc, tập quán địa phương. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức các hoạt động văn hoá, lễ hội.

Thực hiện nghiêm thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, có kế hoạch phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực, xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Công văn này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng; chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia các hoạt động văn hoá, lễ hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết.

Tố Tuấn