Bảo tàng Tây Ninh: Triển lãm lưu động hình ảnh, tư liệu về tổ chức mặt trận qua các thời kỳ

Cập nhật ngày: 12/11/2010 - 07:20

Xem triển lãm tại phường 4.

Nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được nhìn lại những chặng đường lịch sử của tổ chức Mặt trận qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 -18.11.2010) và 50 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960 - 20.12.2010), ngày 9.11, tại UBND phường 4, Thị xã, Bảo tàng tỉnh Tây Ninh tổ chức triển lãm gần 70 bức ảnh và tài liệu khoa học về các nội dung như: lịch sử hình thành Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, các phong trào khởi nghĩa từ năm 1930 đến năm 1939, cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại căn cứ Bắc Tây Ninh trong những năm 1960; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Cuộc triển lãm ảnh tại UBND phường 4, Thị xã kéo dài trong một tuần lễ. Sau đó, Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục chuyển đến các địa điểm khác trong tỉnh như: Trường Chính trị, Trường THPT Tây Ninh, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (huyện Hoà Thành) để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của mọi người.

VŨ QUỲNH