Báo Tây Ninh thông báo mời thầu

Cập nhật ngày: 22/07/2022 - 18:17

BTNO - Tên gói thầu: Phát hành báo Tây Ninh năm 2022 - 2023 (gói thầu số 03).

- Số TBMT: 20220748199  

- Chủ đầu tư: Báo Tây Ninh.

- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.

- Tên dự án: Phát hành báo Tây Ninh năm 2022 - 2023.

- Tên gói thầu: Phát hành báo Tây Ninh năm 2022 - 2023 (gói thầu số 03).

- Giá gói thầu: 1.604.710.000 đồng.

- Nguồn vốn: Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

- Thời gian phát hành HSMT từ 07 giờ 54, ngày 18 tháng 7 năm 2022 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng  7 năm 2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: muasamcong.mpi.gov.vn.

- Địa điểm mở thầu: muasamcong.mpi.gov.vn.

- Giá bán 1 bộ HSMT: miễn phí.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng bằng thư bảo đảm của Ngân hàng.

 - Thời gian thực hiện: 12 tháng.

Báo Tây Ninh