BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bất cập trong một số quy định về thi đua khen thưởng

Cập nhật ngày: 23/10/2013 - 05:34
Tham gia phát biểu góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng, đại biểu Trịnh Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đề nghị Quốc hội cân nhắc và bổ sung thêm 2 nội dung.

ĐBQH Trịnh Ngọc Phương phát biểu tại kỳ họp

(BTN) - Chiều 22.10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tham gia phát biểu góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật này, đại biểu Trịnh Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đề nghị Quốc hội cân nhắc và bổ sung thêm 2 nội dung như sau:

Một là, đề nghị bổ sung thêm điều khoản để chế tài hành vi bị cấm trong thi đua khen thưởng. Tại Chương VII về xử lý vi phạm có 3 điều (từ Điều 96 đến Điều 98) trong đó quy định về xử lý các hành vi vi phạm trong thi đua khen thưởng, tuy nhiên các điều này vẫn chưa chế tài hết các hành vi bị cấm tại Điều 14 của Luật hiện hành. Cụ thể tại Điều 14 nghiêm cấm các hành vi  như sau: 1- Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng thi đua khen thưởng để vụ lợi; 2- Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua; 3- Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng; 4- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật; 5- Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng.

Trong khi các điều, khoản của dự thảo Luật chỉ chế tài ở Khoản 3 của Điều 14 Luật hiện hành, còn các khoản khác chưa có quy định chế tài. Do đó, đại biểu Trịnh Ngọc Phương đề nghị bổ sung các điều, khoản để chế tài các hành vi bị cấm còn lại. Đại biểu Phương dẫn chứng: “Thực tế hiện nay hành vi ép buộc tham gia các phong trào thi đua gần như hiện rõ trong phong trào thi đua, cụ thể, các cơ quan, ban, ngành đầu năm yêu cầu các cán bộ, công chức đăng ký thi đua các phong trào, nếu không đăng ký thì cơ quan, đơn vị sẽ bị trừ điểm thi đua. Do đó, để phong trào thi đua trở thành động lực phát triển XH, đề nghị Ban soạn thảo lưu ý vấn đề này”.

Vấn đề thứ hai, đại biểu Phương đề nghị: “Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định riêng về thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua và một số hình thức khen thưởng trong quân đội để phù hợp với cơ cấu, số hiệu, biên chế, lực lượng và tính chất chức năng, nhiệm vụ quân đội, bảo đảm động viên, khen thưởng kịp thời trong chiến đấu, nhất là trong tình hình hiện nay. Đây là những vấn đề chưa được quy định một cách cụ thể và rõ ràng trong dự thảo Luật”.

KIM HẠNH

(Lược ghi)