Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng:

Bắt nhịp xu thế, nâng cao chất lượng tham mưu 

Cập nhật ngày: 21/02/2024 - 00:01

BTN - Sau khoảng 3 năm triển khai thực hiện, chuyển đổi số của Tây Ninh có bước chuyển cơ bản; lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyển đổi số trong cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan khối Đảng là một nội dung quan trọng được đặt trong tổng thể CCHC của hệ thống chính trị. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số mạnh mẽ, các cơ quan khối Đảng, nhất là Văn phòng cấp uỷ các cấp trên địa bàn tỉnh tiên phong, bắt nhịp xu thế này để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Cán bộ xã Thái Bình, huyện Châu Thành hướng dẫn cán bộ hưu trí sử dụng ứng dụng Tây Ninh Smart.

Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách hành chính trong Đảng

Trong những năm gần đây, các hội nghị, buổi làm việc của cấp uỷ các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới. Các cuộc họp đều lồng ghép nhiều nội dung để không lãng phí thời gian, vật chất; tài liệu được chuẩn bị chu đáo và gửi trước cho đại biểu nghiên cứu; ý kiến thảo luận ngắn gọn, đi vào trọng tâm các vấn đề.

Đối với các hội nghị quan trọng của Tỉnh uỷ, phần thảo luận luôn được Thường trực Tỉnh uỷ quan tâm dành nhiều thời gian và có sự điều hành linh hoạt. Thường trực Tỉnh uỷ gợi mở các nội dung, chủ đề thảo luận để đi đến kết luận, nhất là những vấn đề phức tạp, khó, cấp bách đối với sự phát triển của tỉnh.

Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ được tập trung đổi mới, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ các cấp đã chủ động tham mưu đề xuất về thời gian, nội dung, hình thức, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức sơ kết, tổng kết. Công tác tổ chức sơ kết, tổng kết được triển khai kịp thời, phản ánh sát thực tế, qua đó phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp cho thời gian tới.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cụ thể hoá hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hướng ngắn gọn, đơn giản các thủ tục, mẫu hoá các biên bản họp đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, báo cáo định kỳ để cấp uỷ, chi bộ dễ thực hiện, góp phần duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đảng, giảm bớt thủ tục hành chính trong Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về kết nạp đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, theo đó, thống nhất các biểu mẫu trong khai lý lịch, thẩm tra, xác minh và tra cứu hồ sơ phục vụ kết nạp Đảng, các biểu thống kê để các cấp uỷ, chi bộ thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Các quy định về quản lý hồ sơ cán bộ và các văn bản liên quan trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức kịp thời rà soát, chuẩn hoá, ban hành đồng bộ các loại mẫu biểu hồ sơ; công khai quy trình, niêm yết hồ sơ thủ tục, thời gian theo quy định.

Năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “cải cách thủ tục hành chính trong Đảng” đối với 3 tổ chức đảng. Năm 2014, Thường trực Tỉnh uỷ giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nghiên cứu và thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng quy trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”. Đây cũng là một bước để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Trong lãnh đạo, quản lý hoạt động đối ngoại, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại cho phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện trong việc giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi ra nước ngoài, các đoàn cán bộ đi thăm, làm việc và ngoại giao với các tỉnh giáp biên Campuchia; quy trình thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết nhanh chóng, bảo đảm đúng các quy định của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị tại Tỉnh uỷ quét mã QR trên ứng dụng Tây Ninh Smart để tải tài liệu.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào năm 2020, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 01 về phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ, thì nghị quyết kế tiếp chính là nghị quyết chuyên đề chuyển đổi số. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Tỉnh uỷ về công cuộc chuyển đổi số. Đây là cơ sở để chính quyền triển khai các bước tiếp theo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cả nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khoảng 3 năm triển khai thực hiện, chuyển đổi số của Tây Ninh có bước chuyển cơ bản; lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyển đổi số trong cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Tấn Đức, điểm sáng của Tây Ninh là triển khai tập trung các nền tảng ứng dụng số, như: hệ thống Văn phòng điện tử eGov, nền tảng xử lý thủ tục hành chính, nền tảng hội nghị trực tuyến...

Và nét riêng của Tây Ninh là các hệ thống này liên thông cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền nhằm đồng bộ, thống nhất trong đầu tư, quản lý, sử dụng và nâng cấp. Hiện nay, Tây Ninh thực hiện duy nhất một ứng dụng- app Tây Ninh Smart sử dụng chung cho cả khối Đảng đoàn thể, chính quyền, người dân và doanh nghiệp; tích hợp phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tuỳ theo phân quyền tài khoản.

Các cơ quan, đơn vị khối Đảng phối hợp thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, thường xuyên thực hiện trao đổi văn bản thông qua hệ thống điện tử (mạng nội bộ, eGov, phần mềm họp không giấy) thông suốt, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, giảm bớt văn phòng phẩm…

Ngoài ra, các phần mềm quản lý chuyên ngành được thực hiện hiệu quả từ tỉnh đến cấp huyện, phục vụ tốt cho công tác đảng viên và thực hiện các yêu cầu khai thác dữ liệu đảng viên của cấp uỷ.

Lãnh đạo, công chức các cơ quan, văn thư... đã sử dụng chữ ký số cá nhân và đơn vị trong việc ký số các văn bản của cơ quan; được cập nhật đầy đủ, mã hoá và quản lý bảo mật bằng chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ quy định.

Một đoàn viên hướng dẫn đại biểu là người cao tuổi lấy tài liệu trực tuyến trên ứng dụng Tây Ninh Smart.

Năm 2020, Tỉnh uỷ công bố Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trên mạng internet (https://tayninh.dcs.vn) và không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh trang bị, nâng cấp thiết bị CNTT cho cán bộ theo yêu cầu công việc, công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số luôn được Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì tổ chức thường xuyên.

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp được kết nối qua mạng truyền số liệu chuyên dụng từ Tỉnh uỷ với các cơ quan Trung ương, từ Tỉnh uỷ đến UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảng uỷ trực thuộc và 94/94 đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

Hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh uỷ phát huy hiệu quả đầu tư, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Ngoài các cuộc họp triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cơ quan Trung ương, hệ thống đã đáp ứng kịp thời nhu cầu triển khai hội nghị trực tuyến từ Tỉnh uỷ đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, bảo mật thông tin.

Phương Thuý