Bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh 

Cập nhật ngày: 05/12/2019 - 12:41

BTNO - UBND tỉnh đồng ý giới thiệu các ông Trịnh Ngọc Phương và Nguyễn Tấn Đức để bầu cử giữ chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 5.12, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Trịnh Ngọc Phương và ông Nguyễn Tấn Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để kịp thời kiện toàn cơ cấu Uỷ viên UBND tỉnh đúng quy định của pháp luật và căn cứ Điều 20 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 3, Điều 11 của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND...UBND tỉnh đồng ý giới thiệu các ông Trịnh Ngọc Phương và Nguyễn Tấn Đức để bầu cử giữ chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua tờ trình giới thiệu ông Trịnh Ngọc Phương (được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư từ ngày 1.10.2019), ông Nguyễn Tấn Đức (được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông từ ngày 1.12.2019).

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả bỏ phiếu, ông Trịnh Ngọc Phương được bầu với 47/51 phiếu, đạt tỷ lệ 92,16%; ông Nguyễn Tấn Đức được bầu với 47/51 phiếu, đạt tỷ lệ 92,16%.

Ông Trịnh Ngọc Phương sinh ngày 7.8.1970, quê quán xã Vĩnh Trị, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, trình độ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính; trình độ chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Tấn Đức sinh ngày 29.12.1976, quê quán xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử- Viễn thông, Kỹ sư Điện- Điện tử, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật kinh tế; trình độ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính; trình độ chính trị cao cấp.

Hữu Thiện