Bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2019 

Cập nhật ngày: 17/04/2017 - 11:28

BTNO - Ngày 16.4, đồng loạt 54 ấp, khu phố trên địa bàn thành phố Tây Ninh tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Cử tri ấp Tân Phước, xã Tân Bình, Thành phố đi bỏ phiếu bầu cử Trưởng ấp.

Trong đợt bầu cử lần này, Thành phố tổ chức 351 điểm bầu cử, giới thiệu 108 ứng cử viên trưởng ấp, khu phố, với hơn 31.000 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử để chọn ra 54 người có năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức và tâm huyết vào chức danh trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Trong số các ứng cử viên, có 49 người tái cử, 59 người ứng cử mới; 48 người là đảng viên. Đây là những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện những nhiệm vụ của cộng đồng dân cư ở ấp, khu phố và thực hiện chỉ đạo của cấp trên.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố lần này, bên cạnh việc ban hành các văn bản liên quan, UBND các phường, xã cũng phối hợp với UB.MTTQVN cùng cấp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; thực hiện tốt quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, niêm yết danh sách cử tri và những người ứng cử, đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định.

Công tác bầu cử diễn ra đúng theo thời gian kế hoạch đề ra, đảm bảo công khai, dân chủ. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Sau hơn 4 giờ khai mạc, một số phường, xã đã hoàn thành công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố với 100% hộ cử tri đi bầu, như phường II, phường IV, xã Bình Minh. Các địa phương còn lại cũng có hơn 95% hộ cử tri đến bỏ phiếu.

* Cũng trong ngày 16.4, đồng loạt 91 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Trảng Bàng đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử chức danh trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017 -2019.

Trong lần bầu cử này, toàn huyện có 41.687 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu để bầu 162 chức danh trưởng ấp, khu phố, trong đó có 96 ứng cử viên tái cử, 87 ứng cử viên là đảng viên.

Để công tác bầu cử tổ chức đúng luật định, huyện thành lập 81 tổ bầu cử ở các ấp, khu phố. Tại các tổ bầu cử, danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên được niêm yết công khai để cử tri theo dõi, lựa chọn. Kết thúc ngày bầu cử, Thị trấn Trảng Bàng và xã An Tịnh có số cử tri đi bầu đạt 98%, các xã còn lại đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Huy Hoàng- Hiểu Sinh