Bàu Đồn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 

Cập nhật ngày: 22/05/2020 - 18:46

BTNO - Vừa qua, UBND xã Bàu Đồn được chọn làm điểm tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của huyện Gò Dầu.

Đến dự có ông Nguyễn Hữu Ngân-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu.

Trong 5 năm qua (2015-2020) công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn xã Bàu Đồn luôn được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền quan tâm theo dõi, chỉ đạo sâu sát các phong trào thi đua, mang lại kết quả khả quan, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế.

UBND xã Bàu đồn khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 của một số ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn xã (theo giá cố định năm 2010) là 207 triệu đồng/ha; hoạt động thương mại- dịch vụ ngày càng phát triển, hàng hóa trên thị trường phong phú đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất của nhân dân. Thu ngân sách hàng năm thực hiện đạt và vượt kế hoạch, tăng thu bình quân 19,3%.

Bên cạnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và có tích lũy cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Bàu Đồn còn đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đến từng cán bộ chi hội và hội viên nông dân. Kết quả, qua 5 năm phát động có gần 6.500 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cho các loại cây trồng vật nuôi, qua đó đã bình xét công nhận 3.350 lượt hộ sản xuất giỏi cấp cơ sở.

Ngoài ra, xã Bàu Đồn còn thực hiện tốt phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 43 tập thể và 545 cá nhân được biểu dương khen thưởng. Trong phong trào thi đua “Gò Dầu chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Gò Dầu chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã đã huy động nguồn lực trong nhân dân cùng với nhà nước nâng cấp, sửa chữa gần 23.000m đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng chi phí hơn 6,4 tỷ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã xây mới, sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa, 46 căn nhà đại đoàn kết; giải quyết việc làm cho gần 1.600 lao động, đạt 107% so với nghị quyết.

Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều kéo giảm, đạt so chỉ tiêu huyện giao. Đến nay toàn xã có 29 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,5% (trong đó có 11 hộ nghèo vĩnh viễn).

Tại hội nghị, UBND xã Bàu Đồn khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Công Kha- Hồng Ân