ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH:

Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1.2021 

Cập nhật ngày: 22/04/2021 - 17:56

BTNO - Chiều 22.4, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bế giảng lới bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1.2021. Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Bí thư Thường thực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Sau 7 ngày học tập, khóa học đã hoàn thành chương trình đề ra. Kết quả 100% học viên (135 học viên) đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, có 4 học viên đạt loại giỏi, 94 học viên đạt loại khá. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 4 học viên có thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Bí thư Thường thực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu bế giảng lớp học.

Phát biểu bế giảng lớp học, ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối mong muốn các học viên khi về đơn vị vận dụng sáng tạo kiến thức học được vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị. Không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua, là những người tiên phong trong mọi hoạt động của đơn vị, có động cơ phấn đấu tốt để sớm trở thành đảng viên.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Bí thư Thường thực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các học viên xuất sắc.

Ngô Mẫn