Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2019 

Cập nhật ngày: 20/09/2019 - 13:46

BTNO - Hiện nay, Tây Ninh có 202 công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã được cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch theo đúng quy định.

Từ ngày 9-14.9, Sở Tư pháp Tây Ninh phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức bồi dưỡng cho 97 công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch gồm 10 chuyên đề, thông qua các chuyên đề giảng viên và học viên đã trao đổi giải quyết nhiều tình huống, những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thực tiễn đăng ký và quản lý hộ tịch ở các địa phương.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch này nhằm từng bước xây dựng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch theo tiêu chuẩn quy định của Luật Hộ tịch, đảm bảo trước ngày 31.12.2019 có 100% công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đủ tiêu chuẩn quy định theo Quyết định số 1539/ 2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

Đây là lớp bồi dưỡng hộ tịch thứ hai mà Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức kể từ khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 202 công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã được cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, ông Vương Văn Trợ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp biểu dương tinh thần học tập của các học viên, đồng thời yêu cầu học viên tiếp tục phát huy tốt vai trò cũng như chức trách nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt yêu cầu của người dân trong đăng ký hộ tịch ở địa phương.

Thành Chung