Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập nhật ngày: 10/07/2020 - 11:48

BTNO - Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Tây Ninh khóa XII quyết tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra với tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu và đổi mới.

Sáng 10.7, bước sang ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Tây Ninh lần thứ XII tiến hành thảo luận và kết luận phần thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Ông Nguyễn Hồng Thanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, ngoài đồng chí Nguyễn Hồng Thanh-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy là đại biểu đương nhiên, đại hội đã tiến hành bầu 28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI .

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã thảo luận, kết luận và biểu quyết thông qua tổng hợp góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 -2025, tầm nhìn 2030.

Trong đó, về kinh tế: tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân hàng năm 8,5%; Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hàng năm 1,2%; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm 8%;

Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân hàng năm 11,5%; Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha đất trồng trọt đạt 142 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 19-20%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Về xã hội – môi trường: số lao động có việc làm tăng thêm hằng năm 2.700 lao động; Số bác sĩ, số giường bệnh trên vạn dân: 27 bác sĩ và 108 giường; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thấp còi): 11%; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 3/3 xã (trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã kiểu mẫu);

Duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương; Số hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác đạt 100% ở đô thị; Phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100% ở đô thị và 75% ở nông thôn.

Lĩnh vực xây dựng Đảng: Tỷ lệ tổ chức cở sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 85%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; phát triển 500 đảng viên mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Đồng thời công bố Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ, gồm 13 đồng chí. Ông Nguyễn Hồng Thanh-Bí thư Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Thành ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025; bà Nguyễn Thị Hồng Loan và ông Phạm Trung Chánh được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 người; ông Thân Văn Ninh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Tây Ninh  khóa XII, nhiệm kỳ 2020–2025:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC

 1

 Nguyễn Hồng Thanh

 Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy

​ 2

​ Nguyn Th Hng Loan

​ Phó Bí thư Thường trc Thành y

 3

 Phạm Trung Chánh

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh

 4

 Hồ Tuyết Huỳnh Mai

 Phó Chủ tịch HĐND TP.Tây Ninh

5

 Lê Thế Hiền

 Chủ tịch UB.MTTQVN, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

6

Thân Văn Ninh

 Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 7

 Phạm Minh Thắng

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

​ 8

​ Cao Th Thu

​ Trưởng ban T chc Thành y

​ 9

​ Nguyn Th Hoàng Oanh

 ​Phó Ch tch UBND Thành phố

 10

 Nguyễn Thành Đạt

Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố

 11

 Nguyễn Vĩnh Hưng

 Bí thư Đảng ủy Phường 2

 12

 Phan Văn Triều

 Trưởng Công an Thành phố Tây Ninh

 13

 Trần Anh Dũng

Bí thư Đảng ủy Phường IV

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành, ông Nguyễn Hồng Thanh-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và hứa Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Tây Ninh khóa XII sẽ đoàn kết, thống nhất, không ngừng phấn đấu, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Hữu Thiện