BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Trảng Bàng lần thứ XI

Cập nhật ngày: 26/06/2015 - 04:59

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 39 ủy viên; bầu đoàn đại biểu gồm 25 người đi dự Đại hội Đảng cấp trên.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc được Đại hội bầu trực tiếp chức vụ Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng khóa XI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trảng Bàng khóa XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 ra mắt đại hội.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kến và biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010- 2015; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) tăng bình quân hàng năm 11% trở lên. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản, sản xuất công nghiệp, sản xuất thương mại - khách sạn - nhà hàng tăng bình quân hàng năm từ 4,5% - 12% trở lên.

Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm từ 10% trở lên. Chi ngân sách bình quân hàng năm từ 10% trở lên.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm bình quân từ 45.000- 50.000 ha/năm. Số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm trên 2.800 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,3%.

Đến năm 2020, huyện đạt từ 5 bác sĩ trên vạn dân và 9,5 giường bệnh trên vạn dân; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt từ 70% trở lên. Phấn đấu đạt 60% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 50%, riêng các xã biên giới không có tổ chức Đảng yếu kém. Phát triển đảng cuối nhiệm kỳ trên 400 đảng viên; tỷ lệ đảng viên so dân số năm cuối nhiệm kỳ đạt 2,1% trở lên…

D.H