BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX

Cập nhật ngày: 08/12/2015 - 05:30

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại hội vui mừng đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các vị lão thành cách mạng; các mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công với Việt Nam,… cùng 1.800 đại biểu chính thức tham dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã có bài phát biểu khai mạc Đại hội và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trình bày; nghe báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương.

Đại hội đã biểu dương, tôn vinh các điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

Đại hội thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, của các cấp, các ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Thời gian tới, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả; công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành công cụ quản lý nhà nước, là động lực thúc đẩy đất nước phát triển, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và các địa phương bám sát vào những nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phát động và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vừa thay mặt các tầng lớp nhân dân phát biểu hưởng ứng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới. Các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

* Ngay sau bế mạc Đại hội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cùng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả Đại hội.

Nguồn chính phủ