BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh: Tán thành chỉ tiêu phấn đấu GDP năm 2012 tăng 14%

Cập nhật ngày: 09/12/2011 - 01:19

(BTNO) – Sau 3 ngày làm việc, chiều 9.12, kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã chính thức bế mạc sau khi các đại biểu thông qua các nghị quyết trọng tâm của kỳ họp, đặc biệt là Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2012.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2012

Các đại biểu HĐND tỉnh tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2011 của UBND tỉnh; thống nhất với báo cáo công tác năm 2011 của TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh đã trình bày tại kỳ họp. Định hướng phát triển KT- XH năm 2012, Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đất đạt tốc độ tăng trưởng trong khả năng có thể gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo sự chuyển biến về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT – XH và phát triển đô thị; cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt điều hành phiên họp

Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, trong đó phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) năm 2012 tăng 14% so với năm 2011; GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 2.380 USD.

Giá trị sản xuất các ngành (giá 94) tăng so với năm 2011: giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản tăng 5,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 14%.

Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP (giá 94): nông - lâm – thuỷ sản 23%; công nghiệp – xây dựng 33,2%; dịch vụ 43,8%

Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP (giá hiện hành): nông - lâm – thuỷ sản 40,4%; công nghiệp – xây dựng 32%; dịch vụ 27,6%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 20% so với năm 2011; thu ngân sách tăng 17,67% so với ước thực hiện năm 2011; phấn đấu đầu tư phát triển trên địa bàn bằng 32% GDP.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thuy Thuỷ phát biểu giải trình một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2011 và phân tích những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2012.

Nghị quyết cũng đã đề ra các chỉ tiêu về xã hội năm 2012, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề chiếm 50% tổng lao động xã hội. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 1,04%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 16,5%; 52,6% Trung tâm văn hoá – thể thao – học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả (50 trung tâm).

Về môi trường, các đại biểu HĐND cũng đã thống nhất các chỉ tiêu đặt ra gồm tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 32,5%, 90% các cơ sở kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn môi trường. 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung bảo đảm quy định về môi trường; 85% chất thải rắn ở đô thị, chất thải công nghiệp, chất thải y tế nguy hại được thu gom xử lý.

Đại biểu Phạn Văn Sử - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại phiên bế mạc

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tán thành biểu quyết thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012. Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 4.500 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương gần 4.833 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và 15 nghị quyết khác.

Tại phiên bế mạc chiều 9.12, HĐND tỉnh cũng đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt nam cũng tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh số tiền là 3 tỷ đồng.

Đ. Hoàng Thái