BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật ngày: 12/07/2012 - 06:15

(BTNO)- Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ, đúng luật, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bế mạc vào chiều 11.7.2012.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thông qua phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của UB.MTTQVN tỉnh và báo cáo của các ngành Toà án, Viện Kiểm sát tỉnh.

HĐND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực điều hành của UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết HĐND. Việc triển khai tốt các chủ trương, giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã tác động tích cực đến đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh; giúp nền kinh tế ổn định, chỉ số giá tiêu dùng dần được kéo giảm.

Kỳ họp cũng dành một ngày để các đại biểu tham gia thảo luận ở tổ. Tổng cộng đã có 44 lượt ý kiến của các đại biểu. Một số ý kiến đã được lãnh đạo các sở, ngành giải trình làm rõ. Về chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh đã đưa ra 10 nội dung chất vấn đối với 5 sở, ngành tỉnh. Những vấn đề được chất vấn tại kỳ họp xuất phát từ thực tiễn gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã hội, gắn với nguyện vọng của cử tri.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã giải trình làm rõ thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND. Trong đó, lưu ý đến bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn: sức mua giảm, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, dịch bệnh, thời tiết bất thường sẽ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012. Do đó, đòi hỏi tỉnh phải tập trung mọi nỗ lực, tìm ra các giải pháp thiết thực, phù hợp để  thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tiếp thu giải trình tại kỳ họp

Sau 3 ngày làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, với tinh thần thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, các vị đại biểu đã tích cực nghiên cứu, phân tích sâu sắc, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, những mặt được, chưa được, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ vừa qua. Cùng với việc thảo luận, đánh giá về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012, các vị đại biểu cũng đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 và các nghị quyết quan trọng khác. Tất cả các dự thảo nghị quyết đều đã được các đại biểu thảo luận kỹ trước khi đi đến thống nhất và biểu quyết theo đa số, bảo đảm nguyên tắc dân chủ theo luật định...

Đại biểu phát biểu chất vấn lãnh đạo các sở, ngành tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn với sự tham gia trả lời chất vấn của UBND tỉnh và thủ trưởng một số sở, ngành có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Hoạt động chất vấn tiếp tục có những cải tiến, tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc,… được các vị đại biểu HĐND và cử tri quan tâm...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, sau kỳ họp này, theo chức năng, nhiệm vụ của mình nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của kỳ họp; đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh với vai trò là cầu nối tin cậy giữa cử tri và các cấp chính quyền, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia cùng với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

D.H