BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII

Cập nhật ngày: 16/07/2009 - 02:37

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp

Sau 3 ngày làm việc, sáng ngày 16.7.2009, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá VII họp phiên bế mạc.

Trước khi các đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị một số nội dung được đưa ra nghị sự tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên đã có bài phát biểu chung quanh những vấn đề quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2009. Chủ tịch UBND tỉnh nêu tóm tắt những thành tựu nổi bật và một số tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận trong thời gian qua, công tác quản lý điều hành vẫn còn một số mặt yếu kém. Trong 6 tháng cuối năm 2009, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các nhiệm vụ được giao, triển khai những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm và duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, hỗ trợ xuất khẩu, giải quyết việc làm… Tuy nhiên, do vẫn còn tiếp tục bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu nên có một số chỉ tiêu không đủ cơ sở thực hiện đạt kế hoạch, cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Kỳ họp thông qua 4 Nghị quyết quan trọng. Nghị quyết đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009, HĐND tỉnh quyết nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. Cụ thể năm 2009: GDP tăng trưởng tối thiểu là 10% (chỉ tiêu kế hoạch trước khi điều chỉnh là từ 14,5% trở lên); Giá trị sản xuất công nghiệp tăng tối thiểu 12,5% (trước khi điều chỉnh là 17,5%); Giá trị các ngành dịch vụ tăng tối thiểu 11,5% (trước khi điều chỉnh là 18%); Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 600 USD (trước khi điều chỉnh là 700 triệu USD); Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 320 triệu USD (trước khi điều chỉnh là 400 triệu USD). 3 Nghị quyết còn lại về: Quy hoạch nhà ở và nhà ở xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009-2020; Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.


Kỳ họp thống nhất cho ông Nguyễn Văn Xê thôi làm nhiệm vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh để nghỉ hưu, bầu ông Nguyễn Minh Triều- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh thay thế.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá tuy nền kinh tế của tỉnh đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng trong 6 tháng cuối năm 2009 vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân đồng tâm, hiệp lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2009.

Sơn Trần