BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc kỳ họp thứ 19 HĐND Thị xã Tây Ninh, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Cập nhật ngày: 17/12/2010 - 10:19

(BTNO)- Sáng 17.12, kỳ họp thứ 19 HĐND Thị xã Tây Ninh, khoá IX nhiệm kỳ 2004 - 2011 đã bế mạc.

Qua 3 ngày làm việc, các đại biểu đã nghe toàn văn các báo cáo, thông báo cũng như phương hướng, nhiệm vụ của HĐND, UBND Thị xã và các ngành chức năng, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng. Qua đó, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến cho các báo cáo trình tại kỳ họp, với 33 lượt đại biểu đóng góp 62 ý kiến. Đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn 8 vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng và những vấn đề bức xúc của nhân dân ở địa phương như: đặt lại tên đường và số nhà cho tuyến đường cặp bờ kênh ở khu phố 2, phường 1, (người dân quen gọi là đường Dầu); việc thực hiện cũng như quy hoạch đô thị Thị xã; việc xây dựng các công trình văn hoá thể dục thể thao còn nhiều lãng phí, chưa sử dụng hết công năng…

Các tập thể đạt thành tích trong hoạt động HĐND năm 2010 được khen thưởng

Kỳ họp thứ 19 HĐND Thị xã khoá IX cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên UBND Thị xã (nhiệm kỳ 2004 – 2011) đối với ông Trần Anh Dũng - Chánh Thanh tra Thị xã thay cho ông Trần Minh Thành do chuyển công tác khác.

Kỳ họp cũng nhất trí thông qua Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011; Nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thị xã và các Nghị quyết quan trọng khác.

Nhân dịp kỳ họp cuối năm, UBND Thị xã đã khen thưởng 14 tập thể có thành tích trong hoạt động HĐND năm 2010.

Phương Ngân