BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII: Xem xét, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng

Cập nhật ngày: 11/10/2012 - 05:01

(BTNO)- Sau gần hai ngày làm việc tích cực, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 10.10.2012, kỳ họp thứ 5- kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bế mạc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cho biết, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và sự nhất trí cao của các vị đại biểu, HĐND tỉnh đã xem xét biểu quyết 7 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về Quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT, Trường Dân tộc nội trú và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này góp phần hoàn thiện thêm hệ thống các chế độ, chính sách của địa phương trên cơ sở các chủ trương, chính sách và quy định do Trung ương ban hành. Đây cũng là cơ sở, động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

D.H