Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 09/12/2022 - 16:26

BTNO - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khoá X đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp vào ngày 9.12.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND khoá X.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành thời gian thảo luận, góp ý toàn diện đối với các nội dung trình kỳ họp với 53 ý kiến xác đáng, phản ánh được thực tiễn địa phương, ý kiến, nguyện vọng cử tri, tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác triển khai, quản lý, điều hành của các cơ quan chính quyền.

Thực hiện chức năng giám sát, kỳ họp đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp đối với 2 nhóm vấn đề về quản lý giao thông vận tải và phòng chống tệ nạn, tội phạm; đồng thời yêu cầu các đơn vị khác trả lời bằng văn bản những vấn đề, nội dung chất vấn do đại biểu đặt ra. Thường trực HĐND tỉnh đã có báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện các nội dung kết luận về việc trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ tư của 3 giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm về công tác của UBND tỉnh, về kết quả thực hiện năm 2022 và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023; giải trình, tiếp thu các vấn đề đại biểu quan tâm đặt ra tại kỳ họp.

HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua 34 nghị quyết chuyên đề, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2023 mà còn cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. HĐND tỉnh cũng đã bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Minh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: về kinh tế - xã hội, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là sự đồng lòng, tin tưởng và ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã quyết tâm thực hiện mục tiêu khôi phục, duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế, đem lại kết quả tích cực. HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do HĐND đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhận định trong thời gian tới, môi trường kinh tế vĩ mô phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất nhất là áp lực về lạm phát, tỷ giá, chi phí sản xuất gia tăng, nhu cầu các thị trường xuất khẩu truyền thống thu hẹp, nguy cơ dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi… Từ đó đặt ra những thách thức lớn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: “Để có thể thực hiện thắng lợi nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025, đòi hỏi chúng ta không được tự mãn, chủ quan với những kết quả đạt được, mà phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà. UBND tỉnh cần tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và biện pháp điều hành vĩ mô của Chính phủ, chủ động, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của địa phương”.

HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thống nhất thông qua 34 nghị quyết tại kỳ họp thứ 6.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của HĐND tỉnh, tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhất là sớm tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển đã được xác định; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện đầu tư theo chủ trương, dự án đã được cấp phép; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả các biện pháp điều hành, nhất là về thực thi thủ tục hành chính để kịp thời xử lý các vướng mắc, bất cập; thực hiện hiệu quả các biện pháp cải thiện, nâng chất các chỉ số đánh giá về môi trường đầu tư, cải cách hành chính và hiệu quả quản trị công của tỉnh.

Tập trung giải quyết các bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo đảm chất lượng giáo dục, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, lắng nghe và giải quyết, giải trình thấu đáo ý kiến, kiến nghị chính đáng của đại biểu, cử tri và Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội, nhất là trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, dự án, công trình trọng điểm, đột phá của tỉnh. Sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Phương Thúy