Bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh: Thông qua 12 nghị quyết

Cập nhật ngày: 22/03/2013 - 11:23

Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quy định mức chi kiểm soát thủ tục hành chính…

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

(BTN) - Sau hai ngày làm việc tích cực, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 bế mạc ngày 20.3.2013.

Đối với các tờ trình, đa số các đại biểu cơ bản đồng tình. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị làm rõ thêm một số nội dung.

Cụ thể đối với Tờ trình về Chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên, hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, có ý kiến đề nghị cho bổ sung: “Hỗ trợ đào tạo cho quỹ tín dụng nhân dân, vì đây cũng là một loại hình hợp tác xã”. Tờ trình về việc Ban hành chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới cây mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015, có ý kiến đề nghị: “Không ban hành chính sách hỗ trợ người trồng mía, mà nên chuyển sang đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thì hiệu quả sẽ cao hơn, sẽ giúp người dân nhiều hơn. Nếu có hỗ trợ thì nên xem xét hỗ trợ cho người dân tỉnh nhà trồng mía bên đất Campuchia”. Tờ trình về Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, đề nghị: “Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, bổ sung phần dịch vụ giá MRI. Nên thống nhất cụ thể thời điểm áp dụng bảng giá mới theo quy định”. Tờ trình về Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, có ý kiến cho rằng: “Quan điểm phát triển quá dài, viết gọn lại theo đúng mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX. Chưa có chính sách hỗ trợ cho VĐV khi đã hết tuổi phục vụ, đề nghị xem xét bổ sung chính sách cho đối tượng này”... Các ý kiến trên được UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giải trình làm rõ.

Buổi làm việc cuối cùng, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất thông qua 12 nghị quyết, gồm: Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quy định mức chi kiểm soát thủ tục hành chính; Quy định mức thù lao cho cộng tác viên; Chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng cây mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015; Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Chế độ tài chính cho các giải thi đấu thể thao; Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước; Chính sách tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng hợp tác xã; Quy định mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho lực lượng bảo vệ dân phố và Điều chỉnh, bổ sung chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được kỳ họp thông qua, đề nghị các ban, tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát để bảo đảm cho nghị quyết của HĐND tỉnh được thực thi có hiệu quả.

Riêng về việc góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tại kỳ họp, có 10 đại biểu góp ý bằng văn bản và 29 lượt ý kiến góp ý ở tổ thảo luận. Hầu hết ý kiến góp ý đều cụ thể, đi thẳng vào từng chương, điều, khoản của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cho biết tất cả những ý kiến góp ý của các vị đại biểu sẽ được tổng hợp một cách nghiêm túc, đầy đủ, chính xác để báo cáo Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

ĐẠI Dương