baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc phiên họp thứ 4 Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Cập nhật ngày: 16/12/2011 - 12:44

Ngày 16.12, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 4 thảo luận về chương trình công tác năm 2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, xem xét đề nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc cử Uỷ viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Trung ương, nghe và cho ý kiến còn khác nhau của dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên bế mạc

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí với báo cáo thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc cử Uỷ viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Theo tờ trình, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được cử làm Uỷ viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện KSND tối cao và Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Trung ương thay cho ông Trần Hữu Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện KSND tối cao và Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Trung ương đã nghỉ hưu.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng thảo luận về chương trình công tác năm 2012. Dự kiến, trong năm tới, Uỷ ban thường vụ Quốc sẽ họp 10 phiên, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật, chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, thứ tư và thứ năm Quốc hội khóa XIII. Một số dự án luật như dự án Luật giáo dục đại học, dự án Luật công đoàn, dự án Bộ luật lao động sửa đổi, dự án Luật tài nguyên nước được ưu tiên tập trung thảo luận và chuẩn bị kỹ trước khi trình Quốc hội thông qua.

Trước đó, ba vấn đề chính được Uỷ ban thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận là phạm vi điều chỉnh, quy hoạch và thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước. Các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn phạm vi điều chỉnh của dự án Luật này, cũng như làm rõ khái niệm về tài nguyên nước, đồng thời bổ sung làm rõ việc quản lý nước trong lãnh thổ Việt Nam có liên quan tới các quốc gia khác và có thể bổ sung một điều riêng về hợp tác quốc tế. Dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi) cũng cần nêu rõ trách nhiệm của các pháp nhân và thể nhân, quyền lợi và nghĩa vụ các bên trong sử dụng nguồn nước, cũng như cần xử lý nghiêm các đối tượng gây ra ô nhiễm.

Phát biểu kết luận phiên họp thứ 4 Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các Uỷ ban, Bộ, ngành khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung trong phiên họp thứ 5 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội vào tháng 1.2012.

Theo VOV