Pháp luật   Tin tức

Bến Cầu hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 

Cập nhật ngày: 03/03/2021 - 09:32

BTNO - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.

Trung tá Nguyễn Thành Cao – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích tốt nhất trong hội thi mô hình, học cụ và đồ dùng huấn luyện năm 2021.

Với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sáng tạo, an toàn, hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề ra kế hoạch thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị và đảm bảo 100% cán bộ chiến sỹ được huấn luyện đúng chương trình theo phân cấp, đủ nội dung và thời gian quy định.

Trong đó đề cao các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu và để mọi cán bộ, chiến si đều làm chủ được các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, hiểu rõ tính năng và cách sử dụng các loại vũ khí mới; coi trọng huấn luyện theo tình huống, nghiệp vụ, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành huấn luyện và quản lý các cấp.

Phấn đấu không để xảy ra vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, trong lao động sản xuất và tham gia giao thông. Đối với lực lượng thường trực, đảm bảo 100% cán bộ cấp Đại đội, trung đội huấn luyện đạt giỏi, kiểm tra đạt khá, giỏi.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Tổ chức cho Đại đội bộ binh 61 diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội đạt loại giỏi, phấn đấu Đại đội bộ binh 61 huyện đạt đơn vị huấn luyện giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị và các loại phương tiện kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ để đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt; Tổ chức và tham gia các Hội thi, Hội thao Quốc phòng do huyện và tỉnh tổ chức...

Khánh Hội