Bến Cầu: 30/40 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hoá

Cập nhật ngày: 04/09/2010 - 04:14

(BTNO) - Huyện Bến Cầu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH).

Trên toàn huyện, hiện đã có 14.115/15.242 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá, chiếm 92,6%. Phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện trong 10 năm qua có sự tập trung đầu tư từ chiều sâu lẫn chiều rộng, tính đến nay đã có 30/40 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hoá, trong đó 01 ấp giữ vững danh hiệu 7 năm liền, 02 ấp giữ vững danh hiệu 6 năm liền, 02 ấp giữ vững danh hiệu 5 năm liền.

Khen thưởng những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc.

Đối với cuộc vận động đăng ký xây dựng xã, thị trấn văn hoá, đã có 6/9 xã thị trấn đăng ký xây dựng gồm: Long Phước, Long Giang, thị trấn Bến Cầu, Tiên Thuận, Long Thuận và Long Khánh. Ban chỉ đạo Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH huyện đang tập trung chỉ đạo thực hiện các yêu cầu cơ bản, tiêu chuẩn cụ thể theo từng thang điểm để đưa ra bình xét công nhận trong thời gian tới.

Tại Hội nghị tổng kết, Ban chỉ đạo Cuộc vận động huyện đã biểu dương khen thưởng cho 30 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm qua.

Minh Tiên