Bến Cầu: Các trạm bơm phát huy trên 70% công suất thiết kế

Cập nhật ngày: 16/09/2014 - 08:30

Trạm bơm Long Phước A.

Để tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện nhiều trạm bơm. Đến nay các trạm bơm này đã hoạt động và phát huy được hiệu quả. Hầu hết các trạm bơm đạt trên 70% công suất thiết kế (CSTK).

Trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng diện tích bơm tưới trên địa bàn huyện được gần 4.271 ha, đạt 104% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó vụ Đông xuân 2013- 2014 tưới được 1923 ha. Cụ thể trạm bơm Long Thuận tưới được hơn 531 ha, đạt 76% CSTK; trạm bơm Long Khánh tưới gần 172 ha, đạt 78% CSTK; trạm bơm Long Hưng tưới 553,8 ha, đạt 71% CSTK; trạm bơm Bến Đình 671 ha, đạt 78% CSTK.

Vụ Hè thu, đến nay số diện tích được bơm tưới đạt gần 2.348 ha.

D.H