BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng chính sách

Cập nhật ngày: 20/11/2012 - 05:24

(BTNO)- Mới đây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cầu đã tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn của huyện theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách

Trong đợt này, huyện Bến Cầu có 12 đối tượng chính sách được cấp chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền chi trả là 72.750.000 đồng.

Tính trong năm 2012, huyện đã tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ cho 16 đối tượng chính sách, với tổng số tiền chi trả là 91 triệu đồng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo 290 của huyện cũng đã xét duyệt được 216 hồ sơ của các đối tượng chính sách từng tham gia trên chiến trường Campuchia, để có thể được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước trong thời gian sắp tới.

Quang Son