baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Chuẩn bị thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể ở các DN ngoài khu vực Nhà nước

Cập nhật ngày: 06/12/2011 - 11:25

Toàn huyện Bến Cầu hiện có 117 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, với hơn 10.650 lao động. Trong đó trong Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có 61 doanh nghiệp, với gần 10.000 lao động. Ngoài Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có 56 doanh nghiệp, với khoảng 600 lao động. Hiện có 12 doanh nghiệp sử dụng từ 30 lao động trở lên. Trong đó có Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài với trên 9.000 lao động, Công ty TNHH Thế Kỷ Vàng 357 lao động. Có 4 doanh nghiệp sử dụng từ 20 đến dưới 30 lao động. Số còn lại có từ 3 lao động đến dưới 20 lao động.

Trong 117 doanh nghiệp nêu trên, hiện nay chỉ có một đơn vị thành lập chi bộ. Đó là Quỹ tín dụng nhân dân xã Long Thuận với 3 đảng viên. Chi bộ này trực thuộc Đảng bộ cơ sở xã Long Thuận. Doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập chi bộ là Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài. Hiện có 11 đảng viên đang làm việc trong công ty này và đang tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. Các doanh nghiệp còn lại chưa có đảng viên. Về tổ chức Công đoàn, hiện có 17 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, với 5.871 công đoàn viên. Hầu hết các tổ chức Công đoàn hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, cuối năm thường được xếp loại trung bình hoặc khá. Đến nay chưa có doanh nghiệp nào có tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Hội Phụ nữ. Nguyên nhân dẫn đến việc chưa thành lập được các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là do công tác tuyên truyền vận động của cấp uỷ cơ sở và các ngành có liên quan chưa sâu rộng, còn lúng túng trong định hướng cho mô hình, cơ chế, nội dung hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Phần lớn các chủ doanh nghiệp không quan tâm việc thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp mình.

Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài hiện có trên 9.000 lao động đang làm việc, trong đó có một số đảng viên. Hướng sắp tới sẽ thành lập chi bộ Đảng và Chi đoàn Thanh niên ở công ty này

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới (gọi chung là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước), Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Cầu đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), từ nay đến năm 2015, với những chỉ tiêu: Tích cực chuẩn bị điều kiện để thành lập chi bộ Đảng trong Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài trong năm 2011. Tập trung rà soát tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong số đoàn viên ưu tú đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để khi có đủ điều kiện theo quy định thì thành lập chi bộ doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015, có 75% doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên, hoạt động ổn định có thành lập tổ chức Công đoàn. Hằng năm phấn đấu từ 50% tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt vững mạnh, trong đó có 10% vững mạnh xuất sắc. Về tổ chức Đoàn Thanh niên, tiến hành khảo sát thực trạng thanh niên là công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, tăng cường tuyên truyền, vận động để thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên ở các doanh nghiệp. Trong năm 2012 thành lập Chi đoàn Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài. Đến năm 2015, phấn đấu lập thêm từ 1 đến 2 Chi đoàn Thanh niên trở lên ở các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định. Về tổ chức Hội Phụ nữ, tiến hành khảo sát số lượng nữ đang là công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Năm 2012 thành lập thí điểm một Chi hội, hoặc một Tổ hội Phụ nữ ở doanh nghiệp. Đến năm 2015, thành lập thêm từ 1 đến 2 Chi hội, hoặc Tổ hội Phụ nữ ở những nơi có đủ điều kiện theo quy định.

D.H