BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Coi trọng việc nâng chất sinh hoạt chi bộ Đảng

Cập nhật ngày: 07/05/2011 - 03:00

Đảng bộ huyện Bến Cầu hiện có 1.346 đảng viên đang sinh hoạt tại 45 cơ sở Đảng và 109 chi bộ trực thuộc. Thực hiện công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), thời gian qua Đảng bộ huyện đã có được những kết quả bước đầu: hầu hết các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ và thời gian sinh hoạt, nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ có đổi mới theo quy định, tổ chức sinh hoạt Đảng bảo đảm theo quy chế, dân chủ trong Đảng được phát huy. Từ đó góp phần nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu của chi bộ và đảng viên về ý thức trách nhiệm đối với việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số chi bộ chưa thật sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của vấn đề này nên nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, thực hiện quy trình sinh hoạt còn lúng túng, tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Theo ông Phạm Văn Cư- Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: “Qua kết quả phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010, cho thấy nổi lên vấn đề đáng quan tâm là một số chi bộ- nhất là chi bộ trực thuộc Đảng uỷ- cấp uỷ thiếu quan tâm đến việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt, chưa phát huy tốt tính dân chủ của đảng viên trong thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, còn hời hợt trong ý kiến kết luận hội nghị, chưa quan tâm đến việc triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề và lựa chọn kể mẩu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những thiếu sót này vẫn còn tồn tại ngay cả trong một số chi bộ đủ điểm đạt trong sạch vững mạnh”.

Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện

Thực trạng trên cho thấy, vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 là việc làm cần thiết và cấp bách, nhằm làm cho việc sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp và thực chất hơn, để mỗi cấp uỷ và cán bộ đảng viên thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc chấp hành và thực hiện nghị quyết của Đảng mà trước hết là nghị quyết của chi bộ mình. Điều đó đòi hỏi vai trò của cấp uỷ và đồng chí chủ trì hội nghị chi bộ phải thật sự bản lĩnh, năng động và nhạy bén trong việc chuẩn bị nội dung cũng như điều hành hội nghị. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Bùi Viết Hùng- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho rằng: “Huyện uỷ đã và đang rất quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đã chỉ đạo nhắc nhở những chi bộ chưa thực hiện tốt. Để khắc phục những hạn chế, sao cho mỗi lần sinh hoạt chi bộ phải thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, cấp uỷ chi bộ cần nghiên cứu kỹ nội dung cơ bản của Chỉ thị 10 và những văn bản hướng dẫn thực hiện vấn đề này”.

Năm 2011 là năm khởi đầu cho chặng đường mới đối với việc đưa nghị quyết của Đảng- đặc biệt là NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ X vào cuộc sống thực tiễn ở địa phương. Để thực hiện thắng lợi công tác này, Đảng bộ huyện Bến Cầu coi trọng việc tạo ra sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, đặc biệt coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bởi chi bộ là tổ chức Đảng đầu tiên mà ở đó mỗi tế bào hạt nhân của Đảng là những cán bộ đảng viên được thể hiện ý chí, nguyện vọng và tâm huyết của mình nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng một cách sát hợp với đặc điểm tình hình ở cơ sở.

Minh Hoàng