Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Bến Cầu công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật ngày: 25/02/2021 - 14:20

BTNO - Theo Ủy ban bầu cử huyện Bến Cầu. Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 30 đại biểu.

Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện là 09 đơn vị. Trong đó, số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử cụ thể như sau: đơn vị bầu cử số 1 xã An Thạnh (5 đại biểu), còn lại các  đơn vị bầu cử số 2 xã Lợi Thuận, đơn vị bầu cử số 3 Thị trấn, đơn vị bầu cử số 4 xã Tiên Thuận (các ấp Rừng Dầu, Tân Lập, Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ), đơn vị bầu cử số 5 xã Tiên Thuận (các ấp Bàu Tràm Lớn, Bàu Tép, ấp A, ấp B), đơn vị bầu cử số 6 xã Long Thuận, đơn vị bầu cử số 7 xã Long Khánh (mỗi đơn vị là 3 đại biểu), đơn vị bầu cử số 8 là xã Long Giang và xã Long Phước (4 đại biểu), đơn vị bầu cử số 9 xã Long Chữ (3 đại biểu).

Lê Vy