Bến Cầu họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 

Cập nhật ngày: 22/10/2020 - 19:48

BTNO - Chiều 20.10, Ban Dân dận Huyện ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Trung-Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phan Huỳnh Quốc Vinh-Bí thư Huyện ủy Bến Cầu cùng lãnh đạo Ban dân vận huyện qua các thời kỳ, các ban, ngành huyện.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, những thành tích vẻ vang của công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

Ông Phan Huỳnh Quốc Vinh-Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể.

Kế thừa và phát huy truyền thống đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Bến Cầu đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể quan tâm thực hiện. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, hằng năm trên cơ sở tiêu chí thi đua của tỉnh, Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở tham mưu cho cấp ủy phát động phong trào trong toàn huyện, xây dựng kế hoạch triển khai, đăng ký, xây dựng 56 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Qua 5 năm đã vận động “Quỹ vì người nghèo” hơn 7 tỷ đồng; xây tặng 403 căn nhà đại đoàn kết và 55 căn nhà mái ấm công đoàn; Quỹ hỗ trợ nông dân trên 570 triệu đồng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp cán bộ, đảng viên và toàn dân về công tác dân vận trong tình hình mới

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Trung-Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các ngành đoàn thể các cấp tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người nghèo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Dịp này, đã có 5 tập thể và 7 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Bến Cầu giai đoạn 2016-2020.

Nguyễn Thiện