BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Kết quả từ các chương trình đột phá trọng điểm

Cập nhật ngày: 30/12/2013 - 05:47

Trong năm, huyện đã đầu tư 18 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, với tổng mức đầu tư trên 478 tỷ đồng.

(BTNO)- Báo cáo của UBND huyện Bến Cầu cho biết, việc thực hiện các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bến Cầu (nhiệm kỳ 2011- 2015) trong năm 2013 đã đạt được một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm, huyện đã đầu tư 18 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, với tổng mức đầu tư trên 478 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai thực hiện chương trình đột phá về kết cấu hạ tầng, đến nay huyện đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 32 dự án, với tổng mức đầu tư 160,18 tỷ đồng. Hiện huyện đang triển khai thi công 7 dự án, với tổng mức đầu tư 805,94 tỷ đồng.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn Bến Cầu hướng dẫn thủ tục hành chính cho công dân.

Riêng về lĩnh vực hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn đến nay đã đầu tư xây dựng tổng cộng hơn 94km đường, trong đó gồm trên 31km đường nhựa và bê tông, hơn 63km đường sỏi đỏ.

Về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện, xã được nâng lên. Đến nay, 93,53% đội ngũ công chức, viên chức của huyện đạt tiêu chuẩn về chuyên môn (năm 2010 là 74,34%), 100% viên chức sự nghiệp giáo dục đạt chuẩn, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên đạt tỷ lệ 88,27% (năm 2010 là 69,83%).

Về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, huyện đã đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đảm bảo đúng quy định, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, giảm chi phí phát sinh. Đến nay 13 cơ quan hành chính Nhà nước của huyện đã thực hiện cơ chế một cửa, trong đó có 4 cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện và 9/9 xã, thị trấn. Việc hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu có chuyển biến tích cực.

Đến nay, có 10 đơn vị được cấp chứng chỉ ISO 9001-2008 (gồm UBND huyện và 9 xã, thị trấn). Việc triển khai họp trực tuyến, họp không giấy; phần mềm giải quyết khiếu nại, tố cáo; phần mềm quản lý văn phòng điện tử được triển khai rộng khắp ở các cơ quan hành chính huyện. 90% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính trong thời gian qua.

Hiện tại, huyện cũng chuẩn bị triển khai thực hiện mô hình một cửa điện tử tại UBND huyện.

D.H