BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2012-2015

Cập nhật ngày: 08/10/2012 - 05:09

(BTNO)- Sáng 7.10, cử tri trên địa bàn huyện Bến Cầu đã tham gia bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2012-2015, nhằm bầu chọn những người đủ năng lực thay mặt người dân trong ấp, khu phố thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Tại một điểm bỏ phiếu ở KP2, thị trấn Bến Cầu

Bến Cầu hiện có 40 ấp, khu phố được bố trí 43 điểm bỏ phiếu. Trong đợt bầu cử lần này có tất cả 80 ứng cử viên tham gia ứng cử chức danh trưởng ấp khu phố, trong đó có 25 đảng viên.

Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện, cử tri  tích cực tham gia bầu. Chỉ trong buổi sáng, tỷ lệ cử tri đi bầu chiếm hơn 50% tại các điểm bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở.

Minh Tiên