BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 17/02/2016 - 03:48

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, kế hoạch của Trung ương; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 2.2.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bầu cử.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22.5.2016 tới đây.

Phó Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cư yêu cầu các cấp ủy, Ban Bầu cử các cấp phải nghiên cứu kỹ những văn bản liên quan đến công tác bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; thực hiện đảm bảo dân chủ, an toàn tiết kiệm, đặc biệt là chuẩn bị thật tốt công tác hiệp thương nhân sự cấp mình cho cuộc bầu cử đảm bảo theo quy định.

Hùng - Dũng