BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Triển khai Luật Hoà giải cơ sở

Cập nhật ngày: 31/12/2013 - 06:29

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai, quán triệt các nội dung về Luật Hoà giải cơ sở và các văn bản xử lý vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu Võ Minh Tâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(BTNO)- UBND huyện Bến Cầu vừa tổ chức triển khai Luật Hoà giải cơ sở và các văn bản xử lý vi phạm hành chính cho hơn 130 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND xã/thị trấn, cán bộ tư pháp hộ tịch và tổ trưởng hòa giải cơ sở ở 9 xã/thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai, quán triệt các nội dung gồm: Luật Hoà giải cơ sở và 4 Nghị định số 79, 81, 110, 111/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; về chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Luật Hoà giải cơ sở có 5 Chương, 33 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2014.

Hiện nay, huyện Bến Cầu có 73 Tổ hòa giải với gần 400 hòa giải viên. Năm 2013 các tổ hòa giải xã, thị trấn đã nhận 152 vụ, đưa ra hòa giải 141 vụ, trong đó hòa giải thành 98 vụ, đạt gần 78%, tăng so cùng kỳ. Tuy nhiên tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở còn chưa mạnh, chưa trở thành phổ biến, số vụ nhận hòa giải chưa nhiều…

Hùng Dũng