BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu và Gò Dầu: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ

Cập nhật ngày: 16/12/2009 - 11:08
HTML clipboard

* Tại Bến Cầu:

Chủ toạ kỳ họp lần thứ 15 HĐND huyện Bến Cầu.

Kỳ họp cuối năm (kỳ họp thứ 15) HĐND huyện Bến Cầu khoá IX được tiến hành trong hai ngày 15-16.12.2009.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND huyện cho biết, trên lĩnh vực kinh tế, tuy bị ảnh hưởng những cơn mưa trái vụ, nhưng nhìn chung diện tích, năng suất các loại cây trồng chính của huyện trong năm 2009 vẫn phát triển và tăng hơn cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 35.620 ha, đạt hơn 101% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp đạt gần 447 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm 2008. Các dự án về thuỷ lợi được quan tâm đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng cơ bản ước đạt trên 359 tỷ đồng, tăng trên 39% so với cùng kỳ. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nên đã đẩy nhanh được tiến độ thi công các công trình. Trên lĩnh vực kinh tế hợp tác, đã có một số mô hình đưa giống mới, kỹ thuật mới vào sản xuất mang tính hợp tác tập thể và bước đầu mang lại hiệu quả. Tổng thu ngân sách cả năm ước thực hiện được 46,292 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao trên 19% và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện trên 13%. Tổng chi ngân sách huyện ước cuối năm đạt trên 105 tỷ đồng, vượt hơn 16% theo dự toán HĐND huyện đề ra. Văn hoá xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm. Ngành giáo dục có nhiều tích cực trong công tác chuyên môn, đã kéo giảm được tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt. Trong năm không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo luôn được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương còn 7,26%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Trong năm đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người và bị thương 2 người, đã kéo giảm được 4 vụ, 3 người chết và 1 người bị thương so với năm 2008. 

Tuy nhiên, trong năm 2009, Bến Cầu vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Các chỉ tiêu như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị tăng thêm, giá trị sản xuất của huyện không đạt theo kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn còn thấp. Thu ngân sách vượt dự toán đề ra, nhưng một số nguồn thu chưa vững chắc. Công tác quản lý, khai thác đất đai chưa chặt chẽ. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, cơ bản là do các nhà đầu tư thiếu hợp tác. Tỷ lệ học sinh bỏ học được kéo giảm, nhưng vẫn còn cao ở bậc THPT. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 đạt thấp. Tình hình tội phạm, tai nạn giao thông tuy có kéo giảm, nhưng có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp.

* Tại Gò Dầu:

HĐND huyện Gò Dầu khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009, tiến hành kỳ họp thứ 15 vào hai ngày 16 và 17.12.2009.

Năm 2009, tình hình kinh tế của Gò Dầu có bước phát triển. Các chỉ tiêu cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất trong năm được khoảng 1.922 tỷ đồng, đạt 152,26% chỉ tiêu Nghị quyết và tăng trên 6% so với năm trước. Thu ngân sách ước được 54,890 tỷ đồng, đạt 102,62% so với chỉ tiêu tỉnh giao và tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Các khoản chi đều đảm bảo theo dự toán và

Toàn cảnh kỳ họp cuối năm HĐND huyện Gò Dầu.

thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản đạt khá cao so với kế hoạch. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá thông tin, thể dục, thể thao, truyền thanh phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác chăm lo xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng, tạo sân chơi lành mạnh, phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từ huyện đến xã được phát triển mạnh. Các cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá được nâng lên đáng kể. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Về y tế, quản lý tốt vệ sinh phòng bệnh, không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng, đồng thời duy trì thực hiện tốt các chương trình phòng chống bệnh xã hội. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được quan tâm. Trong năm 2009, toàn huyện có 2.016 hộ thoát nghèo. Từ đó kéo giảm hộ nghèo diện Trung ương xuống còn 1,4%. Ngành chức năng đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động, đạt trên 100% kế hoạch. Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính từng bước có chuyển biến tích cực, hạn chế được sự phiền hà thắc mắc của nhân dân. Mô hình một cửa ở huyện và xã được thực hiện đúng quy định. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Tai nạn giao thông được kiềm chế, các loại tội phạm hình sự được kéo giảm nhiều so với cùng kỳ. Về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn quan tâm thực hiện ngày càng tiến bộ hơn. Quyền làm chủ của người dân được phát huy, góp phần ngăn chặn và khắc phục tình trạng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, nâng cao hiệu lực hoạt động của HĐND-UBND ở địa phương.

D.H