BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022

Cập nhật ngày: 01/10/2022 - 09:09

BTNO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-SYT, ngày 13/9/2022 của Sở Y tế Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Quyết định số 1586/QĐ-SYT, ngày 13/9/2022 của Sở Y tế Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh (hình thức xét tuyển).

Thực hiện theo Kế hoạch số 821/KH-BVĐK, ngày 26/8/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 822/KH-BVĐK, ngày 29/8/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 (đối tượng là Bác sĩ).

Bệnh viện đa khoa tỉnh thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu:

a) Xét tuyển (đối tượng là Bác sĩ): 38 chỉ tiêu.

b) Thi tuyển: 114 chỉ tiêu.

(Kèm theo nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022)

2. Vị trí tuyển dụng: Theo chỉ tiêu vị trí việc làm của các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh (Danh sách nhu cầu theo vị trí việc làm của các khoa, phòng thuộc Bệnh viện được niêm yết tại đơn vị và trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 Quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; cá nhân lấy Phiếu đăng ký xét tuyển trên Website: http:bvdktayninh.ytetayninh.vn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh);

- 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì có dán tem ghi tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại cần liên hệ.

Lưu ý:  Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng, trường hợp đăng ký vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên trong cùng kỳ tuyển dụng xem như vi phạm Quy chế tuyển dụng và sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website: http:bvdktayninh.ytetayninh.vn của Bệnh viện đa khoa tỉnh, niêm yết công khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

b) Địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển và hồ sơ dự tuyển: Người đăng ký xét, thi tuyển viên chức trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (Phòng Tổ chức Cán bộ, tầng 1, khối hành chính): số 626, đường 30/4, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; không nhận hồ sơ theo đường bưu chính;

5. Ngày tổ chức xét tuyển, thi tuyển và địa điểm: Sẽ có thông báo sau.

6. Lệ phí xét, thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. (người đăng ký dự tuyển sẽ nộp lệ phí xét tuyển, thi tuyển sau khi có thông báo đủ điều kiện dự tham gia xét tuyển, thi tuyển).

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đọc kỹ thông báo này để xác định nơi đăng ký, vị trí dự tuyển cho phù hợp và ghi các thông tin phù hợp với ngành nghề, trình độ và yêu cầu khác; thường xuyên truy cập, theo dõi tại Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh: http:bvdktayninh.ytetayninh.vn để biết thêm thông tin về tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh