BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường 3 thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 04/11/2022 - 18:49

BTNO - Sáng 4.11, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022) tại phường 3 thành phố Tây Ninh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Nguyễn Văn Vy, lãnh đạo Thành uỷ, UBND, UBMTTQVN thành phố Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường 3, thành phố Tây Ninh.

Tại ngày hội, lãnh đạo UBMTTQVN phường 3 phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Trong năm qua, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phường 3 tích cực hưởng ứng, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào thực tiễn.

Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 7/7 khu phố giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hoá”; 95,28% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; 123 tổ dân cư tự quản đạt tổ mạnh, 15 tổ khá; 3/3 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh.

Trong năm, phường vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 124 triệu đồng, đạt 144,25% kế hoạch; xây tặng một nhà tình nghĩa cho người có công, trị giá 70.000.000 đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố và 2 căn nhà đại đoàn kết cho đối tượng hộ cận nghèo. Năm 2022, phường 3 tiếp tục thực hiện mô hình điểm của MTTQ tỉnh về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an phường xây dựng, duy trì nhiều mô hình như: “Toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở 7/7 khu phố”, “Camera phòng chống tội phạm”, “Khu phố an toàn về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”…

Bí thư Thành uỷ Tây Ninh Lê Minh Thế phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành uỷ Lê Minh Thế ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Thường trực UBMTTQVN phường 3 cùng Ban công tác Mặt trận các khu phố đạt được, nhất là phong trào giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN phường 3 tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu phố thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ tinh thần đoàn kết trong nhân dân; tích cực đấu tranh phát hiện, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chăm lo cho người nghèo và đảm bảo công tác an sinh xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố và tổ dân cư tự quản.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Vy tặng bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Tây Ninh; UBMTTQVN phường biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo tỉnh, địa phương tặng 30 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường từ nguồn kinh phí Quỹ Vì người nghèo tỉnh, thành phố Tây Ninh và chứng kiến đại diện 7 khu phố trên địa bàn phường ký giao ước thi đua năm 2023.

Phương Thuý