BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ: Kiểm tra công tác cán bộ tại huyện Tân Biên

Cập nhật ngày: 24/05/2013 - 05:46
HTML clipboard

(BTNO)- Sáng 23.5, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông dẫn đầu đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Tân Biên về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Tân Biên.

Theo báo cáo của Huyện uỷ Tân Biên, hiện nay toàn Đảng bộ huyện có 55 cơ sở Đảng thuộc Huyện uỷ với tổng số 2.059 đảng viên; đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở từ sau đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 được sắp sếp, bố trí cơ bản ổn định, với 165 cán bộ thuộc Huyện uỷ trực tiếp quản lý, trong đó tỷ lệ nữ chiếm trên 21%. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Hiện 100% cán bộ lãnh đạo có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó có trên 40% trình độ cao cấp và cử nhân; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 100% cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng đạt từ trung cấp trở lên, trên 81% có trình độ cao đẳng và đại học, 2 đồng chí có trình độ thạc sĩ.

Về công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ cũng được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện công tác và đã góp phần kiện toàn, củng cố về số lượng, chất lượng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của các địa phương.

Tuy nhiên đội ngũ cán bộ ở cơ sở chưa có sự đồng đều, một số cán bộ năng lực còn hạn chế, chất lượng quy hoạch thấp, công tác phê bình, tự phê bình còn chưa gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá cán bộ…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông ghi nhận những kết quả mà BTV Huyện uỷ Tân Biên đạt được trong việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ trong thời gian qua; Bí thư yêu cầu phía huyện cần rút ra những mặt còn hạn chế, tập trung thực hiện để làm tốt công tác cán bộ trong thời gian tới.

Đức Thịnh