BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại huyện Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 18/04/2013 - 04:44
HTML clipboard

(BTNO)- Vừa qua, Đoàn kiểm tra do Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Trảng Bàng về công tác tổ chức cán bộ và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sau kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (kh XI).

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Toàn huyện Trảng Bàng hiện có 1.810 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tỷ lệ cán bộ nữ chiếm trên 60%. Công tác tổ chức cán bộ trong những năm qua đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo tính dân chủ công khai. Các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng luôn gắn kết chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Đảng bộ huyện báo cáo về việc tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (kh XI). Trên cơ sở kế thừa và tiếp thu tinh thần kiểm điểm theo Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo đồng loạt các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 62/62 chi Đảng bộ trực thuộc tổ chức hội nghị kiểm điểm ở cấp uỷ và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Đến hết tháng 1.2013, tất cả các cơ quan đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành việc kiểm điểm ở 178 chi bộ, 2.749 đảng viên và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Qua xếp loại, có 54 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, 6 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về cá nhân có 2,65% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 93,25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2,72% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ và 0,46% đảng viên có vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng cho thấy, khi lấy ý kiến của quần chúng và cấp uỷ Đảng nơi cư trú, đa số đảng viên đều được góp ý một cách khách quan và có hướng khắc phục, có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Trảng Bàng cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong đội ngũ đảng viên; tập trung lãnh chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất ổn định cuộc sống.

Hiểu Sinh