BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 08/08/2014 - 09:10

Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận tại hội nghị.

Nội dung buổi làm việc chủ yếu về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; công tác chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; kết quả thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2013; kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận của Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ huyện Trảng Bàng đã đạt được trong thời gian qua trên các mặt công tác. Đồng chí cũng chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, như: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về công tác xây dựng Đảng, trong đó cần tập trung đánh giá những vấn đề cấp bách, những vấn đề mới phát sinh; Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Thực hiện nghiêm Luật Công chức, Luật viên chức, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cán bộ.

Bí thư cũng yêu cầu BTV huyện ủy Trảng Bàng tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cải cách hành chính trong Đảng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện, trong đó cần chú ý tới công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cơ cấu 3 độ tuổi…

TỐ TUẤN