BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh

Cập nhật ngày: 27/05/2011 - 06:14

Toàn cảnh buổi làm việc

(BTNO) – Sáng 27.5, Uỷ viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác chỉ đạo thực hiện phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn (CĐ) từ đầu năm đến nay.

Theo báo cáo của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh, hiện nay, hệ thống tổ chức CĐ có 9 LĐLĐ huyện, thị, 5 CĐ ngành và tương đương (CĐ viên chức và CĐ các khu CN), 1.349 CĐ cơ sở. Tổng số cán bộ chuyên trách là 83 người.

Từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ đã tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia; các phong trào thi đua, công tác xã hội từ thiện được duy trì thường xuyên; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động được các cấp CĐ quan tâm.

Tuy nhiên, theo Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh, tiến độ tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC và Hội nghị người lao động năm 2011 chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Đặc biệt, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thị, nhất là Thị xã và huyện Dương Minh Châu, hầu như không tổ chức Hội nghị người lao động.

Công tác triển khai học tập pháp luật lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, sau tết Nguyên đán, giá cả thị trường có nhiều biến động, một bộ phận công nhân – lao động ở các khu, cụm CN gặp khó khăn về đời sống nên tình hình đình công, lãn công xảy ra liên tục.

Tại buổi làm việc, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đề nghị Tỉnh uỷ có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo các UBND huyện, thị quan tâm hơn nữa việc tổ chức Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhằm đảm bảo quyền dân chủ của người lao động theo pháp luật quy định.

Sau mỗi đợt giải quyết tranh chấp lao động tập thể, Tỉnh uỷ cần chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức cuộc họp tìm ra nguyên nhân để rút kinh nghiệm, nhằm hạn chế những cuộc tranh chấp lao động, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để chăm lo cho công nhân có thu nhập thấp, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đề nghị Tỉnh uỷ và các ngành, các cấp bố trí quỹ đất ở những khu, cụm CN xây dựng nhà trọ cho công nhân thuê; xây dựng nhà giữ trẻ cho con cái công nhân; xây dựng các thiết chế văn hoá nhằm đáp ứng như cầu giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần cho công nhân.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên cho rằng, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh cần phải đánh giá, nhìn nhận những hạn chế trong công tác tham mưu, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước". Ông nhấn mạnh, cần phải có một sự đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC và Hội nghị người lao động trên địa bàn tỉnh để phù hợp với tình hình mới. Công tác quản lý CB-CC ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh phải cùng với các cấp CĐ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá các phong trào thi đua có thực sự đi vào cuộc sống hay không.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh cần phải phối hợp với các ngành, các cấp tìm ra giải pháp đẩy mạnh hoạt động của tổ chức CĐ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thông qua các giải pháp này, tổ chức triển khai thí điểm ở một doanh nghiệp nhằm đánh giá ưu, khuyết để nhân rộng…

Đ. Hoàng Thái