Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm: Sớm xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

Cập nhật ngày: 01/02/2021 - 00:58

BTN - Hôm nay, 1.2, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng bế mạc. Tại Hà Nội, phóng viên Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi ngắn với đồng chí Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ về việc triển khai Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, để đưa Nghị quyết Ðại hội vào cuộc sống, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào để hoàn thành những mục tiêu mà Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, cũng như Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra?

Ðồng chí Nguyễn Thành Tâm: Sau Ðại hội này, dự kiến Trung ương sẽ tổ chức triển khai học tập Nghị quyết trực tuyến vào ngày 3.2; tỉnh cũng sẽ triển khai trực tuyến đến cấp xã để kịp thời thông tin nội dung Nghị quyết Ðại hội với mục tiêu, tầm nhìn cho 5 năm tới, cũng như đến giai đoạn năm 2030 và năm 2045. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tổ chức triển khai nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá dự kiến sẽ thông qua trong Ðại hội lần này.

Trên tinh thần quán triệt nội dung cơ bản có tính chiến lược và đột phá trong Nghị quyết lần này, tỉnh Tây Ninh sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá của tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ cập nhật, bổ sung những nội dung mới để bảo đảm Nghị quyết của Ðảng bộ tỉnh được triển khai đồng bộ với Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Tiếp đến, sau triển khai, quán triệt, cập nhật các nghị quyết, sẽ có sự lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện là khâu quan trọng nhất, do đó sẽ có sự phân công theo tinh thần đã được chỉ đạo trong Chương trình hành động để các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và các đoàn thể có kế hoạch cụ thể triển khai, bảo đảm những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, địa phương được tổ chức thực hiện chặt chẽ và hiệu quả nhất.   

PV: Trong bài phát biểu tại Ðại hội, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tập trung, ưu tiên đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến về chất trong việc tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược, được bổ sung, cụ thể hoá cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới theo hướng: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Theo đồng chí, đối với đặc điểm tình hình Tây Ninh, việc triển khai 3 đột phá này gặp những khó khăn, thuận lợi gì?

Ðồng chí Nguyễn Thành Tâm: Ðối với 3 đột phá chiến lược này, cơ bản Trung ương vẫn khẳng định thực hiện như trước đây, nhưng có cập nhật bổ sung nội dung mới để phù hợp với điều kiện thực tiễn. Khi triển khai thực hiện ở địa phương chắc chắn sẽ có những đặc thù riêng.

Ðối với phát triển nguồn nhân lực, trên tinh thần triển khai Nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và chủ chốt, tỉnh sẽ nghiên cứu để có những chương trình, đề án cụ thể. Vấn đề này đã giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nghiên cứu, sau Ðại hội sẽ cập nhật những chỉ đạo của Trung ương để có những đề án đào tạo cán bộ tỉnh, đặc biệt là cán bộ ở khu vực công.

Khó khăn nhất của tỉnh là đội ngũ cán bộ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nên việc đào tạo cán bộ sẽ là điểm đột phá.

Ðể đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống giáo dục phổ thông và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả dạy nghề để nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư chiến lược.

Ðối với hoàn thiện thể chế, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), gắn với thực hiện chính quyền điện tử và sắp tới là chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền.

Vấn đề này, Trung ương đang thực hiện rất quyết liệt. Tây Ninh xác định tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Vừa qua, tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số. Việc thực hiện nội dung này khá tốt, nhưng vẫn còn một số hạn chế, bất cập như sự đồng bộ của hệ thống và sự tham gia của người dân trong sử dụng dịch vụ vẫn chưa cao, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu. Hy vọng với những giải pháp của Trung ương và tỉnh đặt ra trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc thực hiện, từng bước hoàn thiện các nội dung này một cách tốt nhất.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ðối với việc xây dựng kết cấu hạ tầng- nhất là hạ tầng giao thông, vấn đề quan trọng nhất của tỉnh là kết nối được hạ tầng liên vùng phục vụ cho kết nối các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ðây cũng là định hướng của tỉnh trong triển khai thực hiện, nhưng khó khăn lớn nhất là nguồn lực đầu tư và cơ chế chính sách để mời gọi đầu tư.

Hy vọng trong thời gian tới với sự định hướng chung của Trung ương về đẩy mạnh liên kết vùng, trong đó có liên kết về giao thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong việc phối hợp với các bộ, ngành và địa phương lân cận, qua đó thúc đẩy kết nối hạ tầng giữa Tây Ninh với các địa phương Ðông Nam bộ, nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã dành cho Báo Tây Ninh cuộc trao đổi này.

Ðức An

(từ Hà Nội)