BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông: Gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhật ngày: 25/01/2013 - 10:40

Năm 2012, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Hoà Thành được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh…

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao cờ thi đua cho UBKT Huyện uỷ Hoà Thành

(BTN) - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông chủ trì.

Năm 2012, để tăng cường công tác KTGS, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập 4 đoàn kiểm tra đối với 16 tổ chức và 1 đảng viên; trực tiếp kiểm tra 19 tổ chức và 1 đồng chí Tỉnh uỷ viên. Cấp uỷ các cấp tiến hành kiểm tra 594 tổ chức (tăng 9,76%) và 4.326 đảng viên, trong đó có 618 uỷ viên các cấp; các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ kiểm tra 196 tổ chức và 91 đảng viên; cấp cơ sở kiểm tra 379 tổ chức và 4.234 đảng viên. Qua kiểm tra đã cảnh báo, nhắc nhở 162 tổ chức và 298 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, rút kinh nghiệm; phát hiện 2 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Công tác giám sát trực tiếp đã tiến hành 3.488 lượt tổ chức (tăng 73,05% so cùng kỳ) và 8.531 đảng viên (tăng 290 đảng viên). Qua giám sát đã nhắc nhở 120 tổ chức và 125 đảng viên. Ngoài ra, còn giám sát 8.290 văn bản (tăng 62,89%), nhắc nhở 10 tổ chức, đề nghị chỉnh sửa 174 văn bản có sai sót. Giám sát chuyên đề đối với 267 tổ chức và 350 đảng viên (tăng 40,85%), cảnh báo, nhắc nhở 102 tổ chức và 61 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và cấp uỷ viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm, trong năm 2012 có 185 tổ chức (tăng 25,85%) và 330 đảng viên được kiểm tra và kết luận (tăng 10,37%), qua đó phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức và 58 đảng viên.

Trong năm 2012, qua KTGS tổng số đảng viên phải thi hành kỷ luật là 176 người (tăng 4,76%), khiển trách 107 người, cảnh cáo 40 người, cách chức 10 người, khai trừ ra khỏi Đảng 19 người, xoá tên cho rút khỏi danh sách Đảng viên 21 người, đình chỉ sinh hoạt 8 đảng viên, xử lý bằng các hình thức pháp luật 14 đảng viên. Có 2 chi bộ phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhận định năm qua tuy có nhiều nỗ lực, nhưng công tác KTGS cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót, còn một số cấp uỷ chưa làm tốt, chưa thấy vị thế của công tác KTGS; chưa phát hiện kịp thời những trường hợp có dấu hiệu hoặc đã vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, các cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp phải coi trọng công tác KTGS, gắn công tác KTGS với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, phải làm quyết liệt, triệt để. Theo dõi việc thực hiện các kết luận sau KTGS; đẩy mạnh công tác chất vấn trong Đảng; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm để quần chúng nhân dân thấy sự nghiêm minh, dân chủ trong Đảng.

Kết quả thi đua năm 2012, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Hoà Thành được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh, 5 Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và tương đương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

KHẮC LUÂN