BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông:  Làm việc với Huyện uỷ Hoà Thành về công tác cán bộ

Cập nhật ngày: 22/04/2013 - 10:02
HTML clipboard

(BTN)- Mới đây, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoà Thành để kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ và tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Mạnh Thế cho biết, ngay sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), cùng với việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại nhằm nâng cao sức chiến đấu, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, Huyện uỷ Hoà Thành tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ giai đoạn 2012 - 2015. Huyện uỷ Hoà Thành xác định: Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, là bước đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” và chọn mũi đột phá là công tác chuẩn hoá đội ngũ gắn với điều động, luân chuyển, phân công công tác hợp lý cán bộ.

Huyện uỷ Hoà Thành tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá, quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và duyệt kế hoạch đào tạo tới từng chức danh cán bộ công chức, cán bộ nguồn quy hoạch cử đi đào tạo các chuyên ngành theo yêu cầu của huyện; đồng thời tăng cường đưa cán bộ đi trải nghiệm thực tế, có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm bảo đảm chất lượng theo quy định của Tỉnh uỷ đến năm 2015.

Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng đã giải trình và làm rõ thêm những vấn đề mà đoàn kiểm tra đặt ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh trong công tác cán bộ cần phải được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ; trong quá trình thực hiện phải có sự phân cấp, phân công, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và phải có giám sát, kiểm tra công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

KHẮC HIẾU