BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông:Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “phải bảo đảm tiến hành kiên quyết, kiên trì, chặt chẽ, thận trọng, bình tĩnh, không nóng vội...”

Cập nhật ngày: 06/04/2012 - 07:53

Ngày 6.4, Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức đã bế mạc.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Tất cả các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình và thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Hướng dẫn của các ban đảng Trung ương, của Tỉnh uỷ và các ban đảng tỉnh. Các đại biểu cũng đã tích cực tham gia thảo luận với 71 lượt ý kiến, hầu hết đều rất thẳng thắn, trung thực, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc và tiếp thu ý kiến của các đại biểu để xem xét, chọn lọc bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, cũng như nghiên cứu, vận dụng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh: “Chúng ta đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay; hiểu và nắm rõ những nội dung cốt lõi, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết. Vấn đề còn lại là chúng ta phải làm gì, làm như thế nào để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của Nghị quyết, thấy khó, liệu có làm được không? Trung ương cũng cho rằng đây là việc làm khó, nhạy cảm, ở góc độ nào đó nó đụng chạm đến vấn đề lợi ích, vấn đề tâm lý là sự đấu tranh bởi cái tôi trong chính từng con người, … Song chúng ta phải thấy rằng, Nghị quyết là chủ trương đúng và trúng trong giai đoạn hiện nay, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Nhiều ý kiến tâm huyết cho rằng “Nghị quyết đã thổi một luồng sinh khí mới”, là “Nghị quyết của ý Đảng, lòng dân”, là “Nghị quyết lịch sử”. Vậy một khi cán bộ, đảng viên ủng hộ, dân tin, dân đồng tình; khi chúng ta có quyết tâm chính trị từ Trung ương đến địa phương, thì không có lý do gì chúng ta lại hoài nghi về tính khả thi của Nghị quyết. Nếu đã có Nghị quyết đúng, có quyết tâm chính trị cao, thì dù khó đến mấy cũng phải tìm mọi cách để làm, làm cho bằng được, làm kiên trì, thường xuyên, liên tục, cả trước mắt lẫn lâu dài, bởi nếu không làm thì sẽ là nguy cơ đối với Đảng và chế độ. Chúng ta không chủ quan, duy ý chí nhưng đã làm thì phải có niềm tin, quyết tâm thì mới thành công. Vì vậy, sau hội nghị này, tôi đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩ sống còn đối với sự  tồn vong của Đảng và chế độ ta, vì vậy từng cấp uỷ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lần này, phải tạo sự chuyển biến thật sự cả trong nhận thức và hành động.

Hai là: Căn cứ vào kế hoạch của Tỉnh uỷ, hướng dẫn của các ban Đảng tỉnh, các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu đặt ra, nhất là quán triệt sâu để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nắm chắc những vấn đề cốt lõi nhất của Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, sự đồng thuận cao trong xã hội để đem lại kết quả thiết thực trong thực hiện. Tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, học tập Nghị quyết, xác định rõ vai trò và trách nhiệm ban thường vụ cấp uỷ, của người đứng đầu cấp uỷ trong việc trực tiếp triển khai, quán triệt Nghị quyết. Việc tổ chức học tập phải chặt chẽ, chu đáo, khoa học; không làm qua loa, chiếu lệ. Tất cả cán bộ, đảng viên phải được học tập, quán triệt. Sau triển khai, học tập, quán triệt các cấp uỷ phải báo cáo kết quả về cấp trên theo quy định.

Ba là: Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm tiến hành kiên quyết, kiên trì, chặt chẽ, thận trọng, bình tĩnh, không nóng vội, cực đoan; giữ đúng nguyên tắc; đúng định hướng, mục tiêu, phương châm, cách thức mà Trung ương đã quy định với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh; nói đi đôi với làm; thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình cao; cách làm phải khoa học, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất; xác định rõ lộ trình thực hiện, làm từng bước vững chắc; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình; cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành phải thể hiện rõ tính nêu gương “đi trước, làm trước”.

Bốn là: Nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích, gây rối nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, không để tự diễn biến trong nội bộ. Biết kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”.

Năm là: Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc các cấp uỷ Đảng phải báo cáo về Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để được chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời. Nơi nào tổ chức quán triệt, thực hiện không đến nơi, đến chốn, không đạt kết quả, thì tập thể Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp uỷ cấp đó phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Những nơi làm tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đạt được đến đâu phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm chính trị, ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp.

Với sự đoàn kết thống nhất và sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ra sẽ triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng”.

BTN