Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông: “Trảng Bàng cần tập trung kêu gọi đầu tư, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn vốn”

Cập nhật ngày: 27/06/2012 - 12:32

Toàn cảnh buổi làm việc

(BTNO)- Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Trảng Bàng về tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2012. Đến dự có Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ Trảng Bàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng 13,73% so cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động được 1.450 tỷ đồng, đạt trên 87% kế hoạch, tăng 30,2%. Thu ngân sách ước đạt 44,420 tỷ đồng, tăng 18,70% so cùng kỳ. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hiện đã lập hồ sơ đăng ký vốn xây dựng cơ sở hạ tầng 3 xã điểm với tổng vốn đầu tư 11,132 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, huyện đã vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 315 triệu đồng đạt 63% kế hoạch; tạo việc làm cho trên 1.400 lao động. Về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới được giữ vững ổn định, tội phạm hình sự, tai nạn giao thông giảm. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn.

Tại buổi làm việc, huyện đã kiến nghị với tỉnh cần xem xét, hỗ trợ vốn mục tiêu (khoảng 60 tỷ đồng) để triển khai 4 công trình trọng điểm (Nhà truyền thống, Nhà văn hoá huyện, khu di tích lịch sử Rừng Rong, Rừng Khỉ); nghiên cứu phân cấp cho huyện được phê duyệt các dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chính trị cấp thiết của địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông yêu cầu huyện Trảng Bàng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra; cần đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ hộ nghèo, gắn việc dạy nghề với tạo việc làm, đào tạo cán bộ tại chỗ; xây dựng đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ.

Hiểu Sinh